Seurauksia selvitysviranomainen

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten yksityinen maanomistaja voi toteuttaa luonnon- ja ympäristönsuojelua omalla maa-alueellaan, millaisin toimenpitein suojelu voidaan toteuttaa ja mitä seurauksia sillä on maan käyttöön. Seurauksia lieventävä taso: Jos kaikesta huolimatta onnettomuuden etene-mistä ei pystytä estämään, yritetään sen seurauksia lieventää varmistamalla suojarakennuksen ehjänä säilyminen ja suojarakennukseen liittyvien järjes-telmien toiminta. (Säteilyturvakeskus 2014) 2.4.3 Luokitusasiakirja Luokitusasiakirjassa on esitettävä 1. 32000O0007. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 31 päivänä elokuuta 2000, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (EKP/2000/7) Laiminlyönnistä seurauksia. Mikäli lain edellyttämää selvitystä ei ole tehty, tilaaja määrätään maksamaan erityinen laiminlyöntimaksu. Maksu on määrältään 2 050 - 20 500 euroa. Tilaajalle voidaan määrätä korotettu laiminlyöntimaksu, jos se on tehnyt sopimuksen liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan kanssa. Translations of the phrase POSSIBLE INSOLVENCY from english to finnish and examples of the use of 'POSSIBLE INSOLVENCY' in a sentence with their translations: ...term systemic effects of its possible insolvency . Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s ... palautteen antamiseksi tai omainen saattaa pelätä kirjallisen palautteen aiheuttamia seurauksia läheisensä saamaan palveluun. Mahdollisuus ottaa yhteyttä sosiaali- ja potilasasiamiehelle takaa silloin asiakkalle/potilaalle mahdollisuuden antaa palautetta ja tuoda esiin kokemuksiaan palveluista. musrikkomusten seurauksia laskettaessa konsortio katsotaan yhdeksi oikeushenkilöksi siten, että esimerkiksi sopimuksenmukainen viivästyssakko peritään vain kertaalleen. Mikäli yhtä konsortioon kuuluvaa jäsentä koskee sopimuksen mukainen irtisanomisperuste, valtioneuvos-ton kanslialla on oikeus irtisanoa sopimus koko konsortion osalta.

Luonnonsuojelu yksityisen omistamalla alueella - CORE