Validera XML-tolkar

XHTML (Extensible HyperText Markup Language) är ett märkspråk och en vidareutveckling av HTML.XHTML är till skillnad från HTML, som (i teorin, inte praktiken) [1] är baserat på det flexiblare SGML, baserat på det striktare XML, som utvecklas av organisationen W3C.Tanken är att man med XHTML (liksom med HTML) ska kunna bygga och länka samman dokument som kan visas över webben. XHTML (Extensible HyperText Markup Language) är ett märkspråk och en vidareutveckling av HTML.XHTML är till skillnad från HTML, som (i teorin, inte praktiken) är baserat på det flexiblare SGML, baserat på det striktare XML, som utvecklas av organisationen W3C.Tanken är att man med XHTML (liksom med HTML) ska kunna bygga och länka samman dokument som kan visas över webben. Definitions of XHTML, synonyms, antonyms, derivatives of XHTML, analogical dictionary of XHTML (Swedish) XHTML du vet - för webben! Funderingar kring XHTML och den närmaste framtiden. Åke Järvklo Dagtid: Netia Data AB Fritid: xhtml.se. ”X” and ”HTML” sitting in a tree…. ”HTML5” kommer att införas i någon form HTML5 bygger inte nödvändigtvis på SGML Motsättningarna är... 2.4 Teckendata och uppmärkning. Text består av blandad teckendata och uppmärkning. [Definition: Uppmärkning har formen av starttaggar, sluttaggar, tomma taggar, entitetsanrop, teckenanrop, kommentarer, skiljetecken för CDATA-avsnitt, dokumenttypsdeklarationer och processinstruktioner, XML-deklarationer, textdeklarationer och varje tomrum som ligger på toppnivå i dokumententiteten (dvs ... XML-tolkar FÅR INTE transformera indata till att bli i fullt normaliserad form. ... MÅSTE den, för att validera dokumentet, infoga entitetens ersättningstext. Om entiteten är extern och XML-tolken inte försöker validera XML-dokumentet, FÅR XML-tolken, men behöver inte, ... XHTML du vet - för webben! Funderingar kring XHTML och den närmaste framtiden Åke Järvklo Dagtid: Netia Data AB Fritid: xhtml.se Syftet med detta är att man kan kontrollera att ett dokument är välformat utan att känna till betydelsen hos taggarna. Detta har även fört med sig att man har kunnat minska storleken och komplexiteten för XML-tolkar jämfört med SGML-tolkar och detta är en fördel för små mobila enheter (Åström 2000, s 88; Marchal 2002, s 84, 7).

XHTML : definition of XHTML and synonyms of XHTML (Swedish)